Retour- en teruggavebeleid

Retour- en teruggavebeleid

U heeft het recht om binnen acht dagen nadat u een besteld artikel ontvangen heeft, de koop
alsnog ongedaan te maken. In geval van retourneren van bestelde artikelen dient u binnen
zeven dagen na de factuurdatum van de bestelde materialen contact op te nemen met de
afdeling inkoop via 072-5815241 of via dorine@parasols-xl.nl.

– Indien u van dit recht gebruik maakt wordt door ons binnen vier werkdagen een creditnota
gemaakt en dienen de bestelde producten in de originele verpakking en onbeschadigd retour
verzonden te worden.

– Het retour zenden van een bestelling dient te worden uitgevoerd door en op kosten van de
koper.

– Indien de verzonden materialen binnen zeven dagen na creditnotadatum bij ons binnen zijn,
zal de creditnota binnen één week uitbetaald worden.

Garantie
Garantie op nieuwe goederen is alleen van toepassing op fabricagefouten en/of fouten in
gebruikte grondstoffen van een gekocht artikel en heeft een looptijd van één jaar. Garantie
dekt geen schade die het gevolg is van foutief gebruik, onzorgvuldig onderhoud of natuurlijke
slijtage. Na afloop van de garantieperiode zullen eventuele klachten zo coulant mogelijk
worden behandeld.

Garantie is niet van toepassing op gebruikte goederen tenzij anders aangegeven.

Adresgegevens retourverzendingen
Parasols-xl
Mezenlaantje 7
1861 ME, Bergen
Nederland.